PL EN DE

Siemens

QBE61.3 Czujniki różnicy ciśnienia do neutralnych i lekko korozyjnych cieczy i gazów

Czujniki różnicy ciśnienia QBE61.3 Siemens stosowane do pomiaru różnicy ciśnienia w instalacjach ogrzewania, wentylacji...
Producent: Siemens

QBE63 Czujniki różnicy ciśnienia do neutralnych i lekko korozyjnych cieczy i gazów

Czujniki różnicy ciśnienia QBE63-DP Siemens służą do ciągłego monitorowania poziomu lub przepływu czynnika, pomiaru dodatnich...
Producent: Siemens

QBE3000, QBE3100 Czujnik różnicy ciśnienia do neutralnych i lekko korozyjnych cieczy i gazów

Czujniki różnicy ciśnienia QBE3000, QBE3100 Siemens stosowane są jest w instalacjach ogrzewania, wentylacji i do...
Producent: Siemens

QBM2030 Czujnik różnicy ciśnienia do powietrza i gazów nieagresywnych

Czujnik różnicy ciśnienia QBM2030 Siemens dokonuje pomiaru różnicy nad- i podciśnienia powietrza lub nieagresywnych...
Producent: Siemens

QBM3020 Czujnik różnicy ciśnienia do powietrza i gazów nieagresywnych

Czujnik różnicy ciśnienia QBM3020 Siemens dokonuje pomiaru różnicy nad- i podciśnienia powietrza lub nieagresywnych...
Producent: Siemens

QBM4000, QBM4100 Czujnik różnicy ciśnienia do powietrza i gazów nieagresywnych, ze świadectwem kalibracji

Czujnik różnicy ciśnienia QBM4000, QBM4100 Siemens dokonuje pomiaru różnicy ciśnienia powietrza lub nieagresywnych...
Producent: Siemens

QBM68 Czujnik różnicy ciśnienia do powietrza i gazów nieagresywnych z komunikacją Modbus

Czujnik różnicy ciśnienia QBM68 Siemens dokonuje pomiaru ciśnienia różnicowego powietrza i nieagresywnych...

QBM69 Czujnik różnicy ciśnienia do powietrza i gazów nieagresywnych, komunikacja Modbus

Czujnik różnicy ciśnienia QMB69 Siemens dokonuje pomiaru ciśnienia różnicowego powietrza i nieagresywnych gazów...
Producent: Siemens
Szybki kontakt