PL EN DE

Czujniki i przetworniki

AGS54 Czujniki i przetworniki temperatury zewnętrznej

Elektroniczne czujniki i przetworniki temperatury zewnętrznej serii AGS54 wytwarzają sygnał aktywny lub pasywny, który jest

...
Producent: Thermokon

VGF54 Przylgowe czujniki i przetworniki temperatury

Elektroniczne czujniki i przetworniki temperatury serii VFG54 wytwarzają sygnał aktywny lub pasywny, który jest proporcjonalny do

...
Producent: Thermokon

WRF04 Pomieszczeniowe czujniki i przetworniki temperatury

Pomieszczeniowe czujniki i przetworniki temperatury serii WRF04 wytwarzają sygnał aktywny lub pasywny, który jest proporcjonalny

...
Producent: Thermokon

AKF10 Kanałowe czujniki i przetworniki temperatury

Elektroniczne czujniki i przetworniki temperatury AKF10 wytwarzają sygnał aktywny lub pasywny, proporcjonalny do temperatury powietrza

...
Producent: Thermokon

HT-1000 Pomieszczeniowe przetworniki wilgotności

Pomieszczeniowe przetworniki wilgotności serii HT-1000 Johnson Controls mierzą wilgotność w całym zakresie 0...100% RH (bez

...
Producent: Johnson Controls

HT-9000 Przetworniki wilgotności

Przetworniki serii HT-9000 Johnson Controls są urządzeniami nowej generacji, opartymi na najnowszego typu elementach

...
Producent: Johnson Controls

P233 Presostaty różnicy ciśnień

Typowe zastosowania urządzenia to:

wykrywanie zablokowanych filtrów wykrywanie lodu lub szronu na wężownicach urządzeń ...
Producent: Johnson Controls

O16-H6922 / O16-H8923 Termostaty przeciwzamrożeniowe z kapilarą

Termostaty O16-H6922 i O16-H8923 Ranco zaprojektowane zostały jako urządzenia zabezpieczające przed negatywnymi skutkami niskich

...
Producent: Ranco

DPT Przetworniki różnicy ciśnień

Przetworniki różnicy ciśnień serii DPT Thermokon przetwarzają mierzone ciśnienie różnicowe lub ciśnienie statyczne

...
Producent: Thermokon

LK-SX VOC V Kanałowe czujniki jakości powietrza

Kanałowe czujniki jakości powietrza LK-SX VOC V Thermokon służą do kontroli stanu czystości powietrza w systemach wentylacyjnych,

...
Producent: Thermokon